تبلیغات
مشاوره روانشناسی رایگان - وقتی که

كد های زیبا سازی

mouse code

كد ماوس

مشاوره روانشناسی رایگان

وقتی که

 وقتی که ...


وقتی که قلب‌هایمان‌ كوچك‌تر از غصه‌هایمان‌ میشود،
وقتی نمیتوانیم‌
اشک هایمان ‌را پشت‌ پلك‌هایمان‌ مخفی كنیم‌
و
بغض هایمان ‌پشت‌ سر هم‌ میشكند ...

                                                                                                                                                       

وقتی احساس‌ میكنیم
بدبختیها بیشتر از سهم‌مان‌ است
و رنج‌ها بیشتر از
صبرمان ...


                                                                                                                                            

وقتی امیدها ته‌ میكشد
و
انتظارها به‌ سر نمیرسد ...

                                                                                                               
                                

وقتی طاقتمان تمام‌ میشود
و تحمل مان‌ هیچ ...

                                                                                                            

آن‌ وقت‌ است‌ كه‌ مطمئنیم‌ به‌
تو احتیاج‌ داریم
و مطمئنیم‌ كه‌
تو
فقط‌ تویی كه‌ كمكمان‌ میكنی ...

                                                                                            
                                                                                                              

آن‌ وقت‌ است‌ كه‌ تو را صدا میكنیم
و
تو را میخوانیم ...

                                                                                                                                                                     

آن‌ وقت‌ است‌ كه‌
تو را آه‌ میكشیم
تو را
گریه ‌میكنیم ...
و تو را
نفس میكشیم ...

                                                                                                                
وقتی تو
جواب ‌میدهی،
دانه ‌دانه‌
اشکهایمان ‌را پاك‌ میكنی ...
و یكی یكی غصه‌ها را از
دلمان ‌برمیداری ...                                                                           

                                                                                                                                                                          

گره‌ تك‌تك‌ بغض‌هایمان‌ را باز میكنی
و
دل شكسته‌مان‌ را بند میزنی ...

                                                                                                                                                                    
                                         

سنگینی ها را برمیداری
و جایش‌
سبکی میگذاری و راحتی ...

                                                                                                                                            چطور از دکوراسیون برای رسیدن به آرامش استفاده کنیم؟                                          
                                                                                                                                                                       
بیشتر از تلاشمان‌
خوشبختی میدهی
و بیشتر از حجم لب‌هایمان،
لبخند ...

                                                                                                                                                                          

خواب‌هایمان‌ را تعبیر میكنی،
و دعاهایمان‌ را
مستجاب ...

                                                                                                                                normal_coast_sky_planet-other                            

آرزوهایمان‌ را
برآورده می کنی ؛

قهرها را
آشتی میدهی

و سخت‌ها را
آسان

تلخ‌ها را
شیرین میكنی

و دردها را
درمان 

                                                                                                                                                             normal_Spa-Love-Rose-Wallpaper-Hd-1080p~0
                                                                                                                                    
ناامیدی ها، همه
امید میشوند

و سیاهی‌ها
سفید سفید ...
                                                                                                                                      
                                                               [ چهارشنبه 7 فروردین 1392 ] [ 03:37 ق.ظ ] [ نگار :) ] [ نظرات() ]